Estate planning

Bij estate planning adviseren wij u omtrent opgebouwd (familie)vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Deze vermogensoverdracht geschiedt met behulp van onder meer schenken, het erfrecht en het huwelijksvermogenrecht.

Het is een misvatting dat estate planning alleen interessant is voor mensen op leeftijd met een aanzienlijk vermogen, die hun nalatenschap goed wensen te regelen. Een fiscaal en juridisch waterdichte regeling in een testament, huwelijkse voorwaarden en/of een andere notariele akte is van belang voor elke leeftijdscategorie als er een vermogen van enige omvang is. Aanzienlijke besparingen ten aanzien van erfbelasting, schenkbelasting, inkomstenbelasting en andere belastingen kunnen gerealiseerd worden met de juiste voorlichting en advisering over bovenstaande onderwerpen.

In een gesprek met een van onze specialisten kan een estate plan worden opgesteld. Onze specialisten hebben de fiscaal-juridische achtergrond om het hele traject te begeleide, daar waar gewenst in overleg met notaris of juridisch adviseur. Niet alleen de besparing van belasting maar vanzelfsprekend een gedegen juridische regeling staan voorop in het estateplanningstraject.
 Onze Expertise

  • Vermogensbehoud
  • Certificeren van vermogen
  • Overdracht vermogen
  • Fiscaal gunstig
  • Stichting
  • Helder
  • Professioneel

Warmerdam kan u helpen met o.a.