Investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Om van de regeling te kunnen profiteren moet de investeringsbeslissing zijn genomen na 1 oktober 2020, de volledige betaling plaatsvinden in 2021 of 2022 en er sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Hoe werkt de regeling?

  • Voor alle aanvragen (maximaal 4 per jaar) geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
  • De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, meer voorwaarden zijn vergelijkbaar met de KIA.
  • De investeringen moeten met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.
  • De BIK-verklaring kan vanaf 1 september 2021 worden aangevraagd bij RVO.

 

BIK is aanvulling op stimuleringsregelingen

  • Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan.
  • Ook groene investeringen worden aantrekkelijker: bedrijven kunnen de BIK combineren met de EIA, MIA of VAMIL.

 

BIK is aanvulling op stimuleringsregelingen

  • Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan.
  • Ook groene investeringen worden aantrekkelijker: bedrijven kunnen de BIK combineren met de EIA, MIA of VAMIL.

 

Let op: De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

 

 

Bron: RijksoverheidNeem contact met ons op


Novens nieuws

Warmerdam kan u helpen met o.a.