NEMACC gaat geluk van accountants onderzoeken

Het kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit, genaamd NEMACC, start een onderzoek naar het geluk van Nederlandse accountants. NEMACC wil met het onderzoek inzicht krijgen hoe gelukkig of ongelukkig accountants zijn ten opzichte van andere beroepsgroepen en waar de schoen wringt.

Aanleiding van het onderzoek

Recent Brits en Amerikaans onderzoek onder professionals laat zien dat meer dan de helft van de accountants ongelukkig is op het werk. De opgedane kennis moet handvatten geven om het geluk binnen organisaties waar accountants werkzaam zijn te vergroten, aldus het kenniscentrum.

Inzicht in geluksbeleving

Het invullen van de vragen geeft deelnemers volgens NEMACC "inzicht in de eigen geluksbeleving" op diverse terreinen. In het onderzoek worden vragen gesteld over persoonlijk welzijn, ervaringen binnen de organisatie waarin de deelnemer werkt, toekomstverwachtingen en persoonlijke eigenschappen.

Doe mee aan het onderzoek

De enquête verzamelt geen informatie, zoals naam, e-mailadres of IP-adres. Deelname aan de enquête is dus anoniem. Onderzoekers van EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation) verwerken de gegevens tot een rapport. De belangrijkste resultaten van de studie zullen worden gepubliceerd via de NBA.

Bron: Accountant.nl

 Neem contact met ons op


Novens nieuws

Warmerdam kan u helpen met o.a.