Altijd actueel

Nieuws
Maak tijdig melding van betalingsonmacht
Vraagt u bijzonder uitstel van betaling aan? Dan moet u ook een melding betalingsonmacht doen als u uw onderneming drijft via een rechtspersoon (bijvoorbeeld bv of nv). Deze melding is nodig om te voorkomen dat u als bestuurder te maken kunt krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid. De melding moet binnen twee weken na het uiterste betaalmoment van de belasting- en/of premieschuld worden gedaan.

Voorbeeld:
Uw aangifte loonheffingen over februari moet zijn ingediend en betaald op 31 maart 2020. Kunt u dit niet betalen? Dan moet u dit melden binnen twee weken na 31 maart; uiterlijk 14 april.

De kans is zeer groot dat u pas na 14 april de naheffingsaanslag ontvangt waarvoor u bijzonder uitstel van betaling kunt aanvragen. Het is dus van belang dat u tijdig melding van betalingsonmacht maakt, om te voorkomen dat u als bestuurder te maken kunt krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid.

Let op: u moet de betalingsonmacht niet alleen tijdig melden bij de Belastingdienst, maar ook bij het bedrijfspensioenfonds (indien van toepassing).


Bekijk ook