Altijd actueel

Nieuws
NBA start mkb-campagne
Als vervolg op de in september 2019 ingezette publiekscampagne 'Nederland rekent op zijn accountants' start de NBA met een campagne specifiek gericht op ondernemers in het mkb. Doel van de vervolgcampagne is om duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van de accountant als sparringpartner van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Een ondernemer die anno nu ook steeds meer geconfronteerd wordt met complexe en strategische vraagstukken. "Het mkb is de ruggengraat van de Nederlandse economie", aldus Lukas Burgering, manager externe communicatie van de NBA, "en de accountant in het mkb is daarbij een onmisbare factor".
Met een accountant halen ondernemers niet alleen hoogstaande expertise in huis, maar ook iemand om op te vertrouwen. "De toegevoegde waarde daarvan zorgt vaak voor een hechte band tussen ondernemer en accountant, die tot uitdrukking komt in het statement 'typisch mijn accountant'", stelt Burgering. "In ons onderzoek merkten we dat heel veel ondernemers spreken over 'mijn accountant' en dat zegt veel."

Radio en vakbladen
De mkb-campagne, dit keer dus specifiek gericht op ondernemers, werd opnieuw ontwikkeld samen met communicatiebureau Winkelman en Van Hessen en de Commissie MKB van de NBA. Het motto van de campagne blijft als voorheen 'Nederland rekent op zijn accountants'.

Meer informatie is te vinden via nba.nl/rekentop.

De NBA start met een campagne specifiek gericht op ondernemers in het mkb. Doel van de vervolgcampagne is om duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van de accountant als sparringpartner van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf.

Bron: NBA


Bekijk ook