Derde oplossing voor pensioen in eigen beheer

Houdt u uw pensioen in eigen beheer? Het is heel goed mogelijk dat u niet aan uw pensioenverplichtingen kunt voldoen. Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kampen momenteel met dit probleem. Daarvoor worden oplossingen gezocht. Twee daarvan waren al bekend: de vorming van een oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (OEB). Staatssecretaris Wiebes heeft onlangs nog een derde oplossing bekendgemaakt: afschaffing van de fiscale faciliteiten van pensioen in eigen beheer. Bij deze oplossing betaalt u inkomstenbelasting over de fiscale waarde van uw pensioenverplichting. Daarvan is 20% vrijgesteld. In het najaar komt er een concreet voorstel, waarbij vanaf 2017 gestart kan worden met de beëindiging van het pensioen in eigen beheer.

Neem contact met ons op


Archief

Warmerdam kan u helpen met o.a.