Gunstige pensioenregeling voor zzp-ers

U krijgt als zzp-er door middel van nieuwe maatregelen de kans om een redelijk oudedagspensioen te kunnen opbouwen. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen.

  • Er zal een vrijstelling gelden van een deel van het pensioenvermogen voor de vermogenstoets voor de bijstand. De grens ligt op een pensioenvermogen tot € 250.000.
  • Werknemers die zzp-er zijn geworden krijgen negen maanden – in plaats van de huidige drie maanden – de tijd om te beslissen of zij vrijwillig willen blijven deelnemen aan de pensioenregeling van hun laatste dienstverband.

Verder wijzigt de regeling “vrijlating van inkomsten uit arbeid” in de Participatiewet waardoor u een deel van uw inkomsten niet hoeft te verrekenen met de bijstandsuitkering. Momenteel geldt een vrijlating voor maximaal zes aaneengesloten maanden. Om tijdelijk- en deeltijdwerk vanuit de bijstand te stimuleren mogen die zes maanden straks ook worden opgeknipt en los van elkaar worden toegekend.

Let op
De wet moet per 1 januari 2016 ingaan. De ministerraad is op 17 april 2015 akkoord gegaan met een conceptwetsvoorstel die dit gaat regelen. Het conceptwetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State en wordt openbaar gemaakt bij indiening bij de Tweede Kamer.


 

Neem contact met ons op


Archief

Warmerdam kan u helpen met o.a.