Nieuwe minimumlonen per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe minimumlonen. Een werknemer van 23 jaar en ouder heeft dan bij een fulltime werkweek recht op € 1.507,80 bruto per maand.

Het minimumloon wordt per 1 juli 2015 weer aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen. Daarmee stijgt het brutominimumloon van € 1.501,80 naar € 1.507,80 per maand. Werknemers die jonger zijn dan 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumjeugdloon dat bij hun leeftijd past. 

Let op! Controleer of de werknemers in uw organisatie ook minimaal het nieuwe minimumloon krijgen uitbetaald. 

Neem contact met ons op


Archief

Warmerdam kan u helpen met o.a.