Wet flexibel werken

De Eerste Kamer heeft kortgeleden ingestemd met het wetsvoorstel Flexibel werken (WFW). Het wetsvoorstel is ter vervanging van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De WAA biedt werknemers de mogelijkheid om één keer in het jaar een verzoek voor aanpassing van de arbeidsduur in te kunnen dienen.

De WFW is er op gericht de rechtspositie van werknemers voor flexibel werken te versterken. De WFW biedt werknemers, naast een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, ook de mogelijkheid om een verzoek in te dienen als zij de werktijden en de verdeling hiervan over een werkdag willen wijzigen of om op een andere locatie te werken. Voorwaarde is echter wel dat een werknemer dan minstens een half jaar in dienst is bij de werkgever.

Neem contact met ons op


Archief

Warmerdam kan u helpen met o.a.