Wijziging vrijwaringsmogelijkheden bij verkoop aandelen

Verkoopt u aandelen van een lichaam met stille en/of fiscale reserves dan bent u alleen aansprakelijk voor de (latente) belastingclaim als u ten tijde van de verkoop wist of kon weten dat de koper van de aandelen de Belastingdienst zou benadelen. Daarvan is geen sprake als u onderzoek heeft gedaan naar de betrouwbaarheid van de koper en het lichaam ten tijde van de verkoop over voldoende vermogen beschikte. Deze antimisbruikbepaling blijkt echter niet toereikend te zijn om de ongewenste handel in vennootschappen met (latente) fiscale claims tegen te gaan. Daarom is het vanaf 15 september 2015, 15.15 uur niet meer mogelijk om gevrijwaard te zijn van de aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelasting die is verschuldigd over een herinvesteringsreserve of een (stille) reserve die samenhangt met de activa die binnen 6 maanden na aandelenoverdracht in andere handen overgaan. Het blijft wel mogelijk om de aansprakelijkheid te voorkomen door zekerheid te stellen.

Neem contact met ons op


Archief

Warmerdam kan u helpen met o.a.