Altijd actueel

Nieuws
Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden
Het is nu nog eenvoudiger om uitstel van betaling van belastingen aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit kan nu digitaal met een online formulier “Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden”. Werking
Met het online formulier vraagt u automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Als u dit formulier instuurt, legt de belastingdienst voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. U hoeft daarvoor verder niets te doen.

Let op! Blijf wel op tijd uw aangifte doen en wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan het verzoek niet in behandeling worden genomen. Indien u aangifte heeft gedaan dient u pas later te betalen.
Kortom, de belastingdienst komt er dus pas na afloop van de betalingstermijn achter dat u niet betaald heeft en zal dan pas een aanslag opleggen. Op dat moment kunt u pas uitstel van betaling aanvragen zoals hieronder uitgelegd.

Hoe doet u de aanvraag?
Digitale aanvraag is eenvoudig. U logt in met uw DigiD. De belastingdienst heeft gekozen voor deze manier van inloggen, omdat dit formulier ook is bedoeld voor zzp’ers en eenmanszaken. Met DigiD kan iedere ondernemer snel, gemakkelijk en veilig inloggen.

Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan moet u als directeur, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD. De DigiD waarmee u inlogt, wordt niet opgeslagen. De belastingdienst zal deze verder ook niet gebruiken. In het formulier vult u de gegevens in van het bedrijf, inclusief het RSIN of BSN (zie uitleg hieronder). Wanneer wij uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling behandelen, gaan wij uit van die gegevens.

De aanvraag doet u hier via deze link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

RSIN of BSN?
Hebt u zich als eenmanszaak of zzp'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw BSN (burgerservicenummer). Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

Lees meer over het RSIN op de site van de Kamer van Koophandel:
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/jouw-gegevens-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/rsin-nummer/

Indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn, kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon van ons kantoor.


Bekijk ook