Altijd actueel

Nieuws
Werkkapitaal waarborgen
Helaas worden de gevolgen van het coronavirus nu ook economisch steeds meer merkbaar. Omzetten dalen drastisch en het is belangrijk dat de ondernemer zijn liquiditeiten op orde houdt en een inschatting probeert te maken wat hij nodig heeft om deze crisis tot een goed einde te brengen. Inmiddels zijn er diverse maatregelen aangekondigd om het MKB te ondersteunen. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij een overzicht gemaakt om extra liquiditeiten vrij te maken voor bedrijven die hier dringend behoefte aan hebben. Korte termijn (verbetering werkkapitaal)
- Uitstel belasting. Gebruik de extra mogelijkheden welke de overheid beschikbaar stelt. 
​- Stopzetten aflossing. Banken en/of lease partijen zijn eerder bereid om de aflossingen uit te stellen. Het risico voor de financier neemt hierdoor maar beperkt toe.
- Stopzetten huur (in gesprek verhuurder). Ga in gesprek met de verhuurder om voor een bepaalde tijd geen of minder huur te betalen.
- Werktijd verkorting. Gebruik de formele mogelijkheden die de overheid nu beschikbaar stelt. 
- Debiteurenbeheer, korting voor snel betalen/aanbetalingen. Kijk naar je debiteuren. Maak contact met de debiteuren en probeer te zorgen voor snellere betalingen en of aanbetalingen van opdrachten.
- Voorraad cash maken. Heeft u nog overtollige voorraad liggen. Maak gebruik van de kanalen en/of platforms om deze tot cash te maken.
- Re lease. Investeringen welke recent zijn gedaan uit eigen middelen alsnog financieren.  Zijn er investeringen gedaan in activa? Diverse partijen zijn genegen om deze alsnog te financieren middels een lease.
- American Factoring. Directe betaling van de facturen. 
 
Middel-Lange termijn
- BBZ Lening. Aanvraag bij gemeente. Uitkering voor levensonderhoud. 
- Borgstellingskrediet (speciale corona variant). De overheid heeft de garantstelling voor banken vergroot. Risico voor de bank neemt af met de financiering van deze vorm van krediet. Er moet echter wel levensvatbaarheid aangetoond worden. 
- Herfinancieringen leningen. Verruimen van de looptijd waardoor aflossingen en wellicht rente’s aangepast worden.
- Sale & Lease back activa. Zit er stille reserve in de activa. Er zijn partijen welke specifiek op deze activa financieren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld zoals bijvoorbeeld Beequip, Grenke en Rabo Lease
- Factoring. Een factor maatschappij kan vaak een hogere faciliteit beschikbaar stellen op je debiteuren dan een bank. De factormaatschappij is gespecialiseerd in de debiteuren en screent deze. 

Banken zijn zeer zeker genegen om de Verruimde  Borgstellingregeling (BMKB) in te zetten, de overheid heeft het beleid gewijzigd om bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus te helpen. Het BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij rood mogen staan. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
 
Voor looptijden tot 2 jaar
Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. ‘Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien wordt de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart nog verder worden verruimd en ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen. Ondernemers moeten zich blijven melden bij hun kredietverstrekker om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

De vraag is wel hoe deze aanvragen beoordeeld gaan worden. Wat wij vernemen is dat de banken deze aanvragen blijven beoordelen op de vaste pijlers van de kredietbeoordeling zoals wij deze kennen. Kortom er moet sprake zijn van een tijdelijk verlies waardoor er liquiditeitstekorten zijn, echter de perspectieven van het bedrijf en de sector op langere termijn moeten goed zijn. Hier is verder niets aan veranderd.  Het lastige bij deze kredietvraag is het inschatten van de prognoses. Om deze reden is aan te raden om deze in diverse scenario’s te maken en om te bezien wat de liquiditeitsconsequenties zijn van de diverse scenario’s om op basis hiervan de kredietaanvraag in te dienen. De grootbanken hebben inmiddels een crisisteam opgericht om versneld in actie te komen.  De banken zijn vandaag in overleg om het Kredietbeleid aan te passen aan de huidige noodsituatie om zo te kunnen voldoen aan de grotere hoeveelheid kredietaanvragen die worden verwacht.

Uitstel van aflossingen
Uitstel aflossingen wordt zeker ook een optie om tijdelijk extra liquiditeitsruimte te kunnen creëren. Besef u echter dat ook dit een kredietaanvraag is en dat ook de jaarcijfers, prognose en een toekomstvisie wordt gevraagd.
 
Conclusie
Bedrijven worden hard geraakt door het coronavirus, dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Het aloude gezegd: “Cash is King” gaat nu zeker op! Om deze reden is het belangrijk dat ondernemers gebruik maken van de mogelijkheden die geboden worden om hen te ondersteunen door de overheid en financiers.

Ga vooral op tijd in gesprek met financiers om uw situatie te bespreken en samen te kijken hoe deze op te lossen. Daar waar nodig en gewenst ondersteunen wij u graag!
 


Bekijk ook